Stowarzyszenie Młode Dęby

Wyrównujemy szanse mieszkańców Gminy Dąbrowa szczególnie dzieci i młodzieży łączymy ich najmocniejsze strony, doskonalimy talenty, oraz inspirujemy i motywujemy do tego aby być aktywnym dla miejsca, które jest nam najbliższe, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Aktualności

Sprawdź, co u nas słychać

Fundraising w III sektorze – rekrutacja na ostatnie szkolenie w ramach projektu „AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”

Serdecznie zapraszamy członków zarządu  organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mogileńskiego i żnińskiego do udziału szkoleniu: „Fundraising w III sektorze” w ramach projektu: AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”.

Zajęcia odbędą się w dniu 8 grudnia (sobota) 2018 r. w godzinach 09:00- 17:00.

UWAGA: Zainteresowane organizacje będą miały możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji po zakończonym szkoleniu.

Miejsce szkolenia: STAROSTWO POWIATOWE w MOGILNIE, ul. Ogrodowa 10; 88-300 Mogilno Czytaj dalej

AKTYWNE, ŚWIADOME NGO – rekrutacja na szkolenie wyjazdowe dotyczące „ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO – Planowanie strategiczne a rozwój mojej organizacji”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy członków zarządu  organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mogileńskiego i żnińskiego do udziału szkoleniu: „ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE – Planowanie strategiczne a rozwój mojej organizacji” w ramach projektu: „AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”.

Szkolenie wyjazdowe odbędzie się podczas trzech dni warstwowych: 23-25 listopada 2018 r. Czytaj dalej

AKTYWNE, ŚWIADOME NGO – rusza rekrutacja na szkolenie tym razem dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych działających na terenie powiatu mogileńskiego i żnińskiego do udziału w drugim szkoleniu: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w ramach projektu: „AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”.

Zajęcia odbędą się podczas trzech dni warstwowych:
6, 13, 19 listopada 2018 r. każdego dnia w godzinach 12:00 – 18:00.

Miejsce szkolenia: Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie ul. Śniadeckich 15; 88-400 Żnin

W programie szkolenia:

  • podstawy funkcjonowania zespołów
  • komunikacja interpersonalna w zespole
  • delegowanie zadań w organizacji
  • przywództwo w organizacji

Czytaj dalej