AKTYWNE, ŚWIADOME NGO – rekrutacja na szkolenie wyjazdowe dotyczące „ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO – Planowanie strategiczne a rozwój mojej organizacji”

AKTYWNE, ŚWIADOME NGO – rekrutacja na szkolenie wyjazdowe dotyczące „ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO – Planowanie strategiczne a rozwój mojej organizacji”

AKTYWNE, ŚWIADOME NGO – rekrutacja na szkolenie wyjazdowe dotyczące „ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO – Planowanie strategiczne a rozwój mojej organizacji”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy członków zarządu  organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mogileńskiego i żnińskiego do udziału szkoleniu: „ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE – Planowanie strategiczne a rozwój mojej organizacji” w ramach projektu: „AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”.

Szkolenie wyjazdowe odbędzie się podczas trzech dni warstwowych: 23-25 listopada 2018 r.

Wyjazd w dniu 23.11.2018 r. (piątek) ok. godz.10:00 – powrót  dnia 25.11.2018 r. (niedziela) ok. godz. 17:00. Szczegóły dotyczące miejsca wyjazdu (zbiórki) uczestnikom  podane zostaną dnia 19.11.2018 r.

Miejsce szkolenia: HOTEL OSADA KARBÓWKO WELLNESS & SPA; Elgiszewo 37, 87-408 Ciechocin

W programie szkolenia:

  • organizacja jako system – elementy życia organizacji
  • 4 funkcje zarządzania, z podkreśleniem roli planowania, rodzajów planowania, w tym planowania finansów
  • wyznaczenie celów strategicznych dla organizacji (merytorycznych i finansowych)
  • wszystko o misji organizacji – deklaracja misji
  • oddziaływanie zewnętrzne (programy, projekty)
  • planowanie finansowe ( zadanie zlecone przez administracje a plan strategiczny organizacji)
  • praca z narzędziem Planer – planowanie budżetu projektu, monitoring i sprawozdawczość

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty organizacyjne, w tym transport, nocleg, wyżywienie i materiały szkoleniowe zapewnia Stowarzyszenie Młode Dęby. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą laptopa.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego w pliku pod informacją) podpisany i zeskanowany prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 19.11.2018 r. do godz. 12:30. Oryginał proszę dostarczyć osobiście w pierwszym dniu szkolenia.

UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W szkoleniu z jednej organizacji mogą uczestniczyć max. 3 osoby (członkowie zarządu). Osoby zaproszone na szkolenie otrzymają zwrotną wiadomość telefoniczną i e-mailową z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i z informacją dotycząca godziny i miejsca wyjazdu.

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Agnieszką Ziółkowską drogą telefoniczną: nr tel: 501 745 355 lub mailową: [email protected]

Możesz pobrać formularz zgłoszeniowy tutaj.

Młode Dęby