Ekonomia Społeczna w praktyce wspieracie realizacji zadania publicznego przez Powiat Mogileński (czerwiec-lipiec)