Fundraising w III sektorze – rekrutacja na ostatnie szkolenie w ramach projektu „AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”

Fundraising w III sektorze – rekrutacja na ostatnie szkolenie w ramach projektu „AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”

Fundraising w III sektorze – rekrutacja na ostatnie szkolenie w ramach projektu „AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”

Serdecznie zapraszamy członków zarządu  organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mogileńskiego i żnińskiego do udziału szkoleniu: „Fundraising w III sektorze” w ramach projektu: AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”.

Zajęcia odbędą się w dniu 8 grudnia (sobota) 2018 r. w godzinach 09:00- 17:00.

UWAGA: Zainteresowane organizacje będą miały możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji po zakończonym szkoleniu.

Miejsce szkolenia: STAROSTWO POWIATOWE w MOGILNIE, ul. Ogrodowa 10; 88-300 Mogilno

W programie szkolenia:

  • Fundraising, definicja, źródła pochodzenia, zasady i zastosowanie.
  • Fundraiser, jego rola i zadania oraz jego status w organizacji.
  • Cykl relacji z darczyńcą.
  • Jak współpracować z biznesem CSR społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Przegląd narzędzi fundraisingowych i ich przykłady zastosowania w praktyce.
  • Przygotowanie kampanii fundraisingowej, plan działań.
  • Etyka w fundraisingu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce szkolenia. Koszty organizacyjne, w tym wyżywienie i materiały szkoleniowe zapewnia Stowarzyszenie Młode Dęby.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego w pliku pod informacją) podpisany i zeskanowany prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 05.12.2018 r. do godz. 15:30. Oryginał proszę dostarczyć osobiście w pierwszym dniu szkolenia.

UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W szkoleniu z jednej organizacji mogą uczestniczyć max. 3 osoby. Osoby zaproszone na szkolenie otrzymają zwrotną wiadomość telefoniczną i e-mailową z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i z informacją dotycząca godziny i miejsca wyjazdu.

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Agnieszką Ziółkowską drogą telefoniczną: nr tel: 501 745 355 lub mailową: [email protected]

Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF)

Młode Dęby