Misja Stowarzyszenia

Wyrównujemy szanse mieszkańców Gminy Dąbrowa szczególnie dzieci i młodzieży łączymy ich najmocniejsze strony, doskonalimy talenty, oraz inspirujemy i motywujemy do tego aby być aktywnym dla miejsca, które jest nam najbliższe, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Wizja Stowarzyszenia

Aktywna społeczność lokalna Gminy Dąbrowa oparta na wzajemnym szacunku i gotowości do podejmowania współpracy.