Szkolenie „Animacja Działań Społecznych” – rekrutacja

Szkolenie „Animacja Działań Społecznych” – rekrutacja

Szkolenie „Animacja Działań Społecznych” – rekrutacja

AKTYWNE, ŚWIADOME NGO
rusza rekrutacja na pierwsze szkolenie!

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych działających na terenie powiatu mogileńskiego i żnińskiego do udziału w pierwszym szkoleniu: „Animacja działań społecznych” w ramach projektu: „AKTYWNE, ŚWIADOME NGO”.

Zajęcia odbędą się podczas dwudniowych warsztatów w dniach: 21-22 września 2018 r. w wiosce tematycznej – Wioska Mocy prowadzonej przez stowarzyszenie w miejscowości Parlin 7; 88-306 Dąbrowa. W pierwszym dniu spotykamy się o godzinie 10:00.

Szkolenie prowadzone będzie metodami aktywnymi – warsztatowymi przez Ryszarda Konopkę. Zakłada się pracę m.in. zespołową, udział w grach symulacyjnych. Prosimy o zgłoszenia osób otwartych na różnorodne metody warsztatowe.

W programie szkolenia:

  • Animacja społeczna jako metoda pracy;
  • Diagnoza społeczności lokalnej;
  • Rola animatora predyspozycje, zadania, wyzwania i trudności;
  • Aktywizacja środowiska;
  • Sposoby organizowania środowiska lokalnego – dobre praktyki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce szkolenia. Koszty organizacyjne, w tym wyżywienie i materiały szkoleniowe zapewnia Stowarzyszenie Młode Dęby.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  na lata 2014-2020.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego w pliku pod głoszeniem) podpisany i zeskanowany prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 18.09.2018 r. do godz. 12:30. Oryginał proszę dostarczyć osobiście w pierwszym dniu szkolenia.

UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zaproszone na szkolenie otrzymają zwrotną wiadomość mailową i telefoniczną z potwierdzeniem udziału w szkoleniu wraz z dokładnym programem szkolenia i wskazówkami dojazdu na miejscem szkolenia.

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Agnieszką Ziółkowską drogą telefoniczną tel: 501 745 355 lub mailową: [email protected]

Formularz zgłoszenia

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłoszeniowy na szkolenie (PDF)

 

Zapisz się już dziś na cykl bezpłatnych szkoleń!!!
Serdecznie zapraszamy!

(Zdjęcie: StockSnap, Pixabay)

Młode Dęby